ข้อมูลอาจารย์

อ.คมกฤษณ์ ติณจินดา

วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

แนะนำตัว

วิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ติดต่ออาจารย์:

กระทู้ล่าสุด