ข้อมูลอาจารย์

น.ต.ดร.ฐาปนัต บัวพิบาล

อังกฤษและคณิตศาสตร์

ตำแหน่ง อาจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ

การศึกษา
ปริญญาตรี — วศ.บ. อุตสาหการ (รร.นายเรืออากาศ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (โล่ทองรณภากาศ)
— รางวัลเรียนดีเหรียญทองจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ปริญญาโท — MS in Aeronautics with Distinction, USA (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง GPA 4.00)
ปริญญาเอก — Ph.D in Aviation, Embry Riddle Aeronautical University, USA

การทำงาน

— อาจารย์กองการศึกษา รร.นายเรืออากาศ (ปัจจุบัน)
— ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการคมนาคมทางอากาศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปัจจุบัน)
— คณก. ร่างหลักสูตรการจัดการการซ่อมบำรุง ม.นครพนม (2551-2552)
— อาจารย์พิเศษ ม.ศิลปากร (2553)
— อาจารย์พิเศษ ม.เซนท์จอห์น (2553-ปัจจุบัน)
— อาจารย์พิเศษหลักสูตร Intensive รร.ธัญญบุรี (2551-ปัจจุบัน)

ติดต่ออาจารย์:

กระทู้ล่าสุด