ข้อมูลอาจารย์

ร.ท.วัชรพงษ์ เกตุปาน

ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นกศ.ผจปผ.กอษ.กกศ.รร.นอ.
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 45
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 52
– ปริญญาโท MSc Digital Systems Engineering, The University of York, UK

ติดต่ออาจารย์:

กระทู้ล่าสุด