ข้อมูลอาจารย์

พ.ต.ท.กิตติณัติ ปรีชาวุฒิวงศ์

บริหารจัดการทั่วไปและพลศึกษา

แนะนำตัว

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 42

นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 58

ติดต่ออาจารย์:

กระทู้ล่าสุด