รวมลิงค์ระเบียบการ ปี60

08-06-17 ชัยพฤกษ์ 0 comment

ระเบียบการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

กองทัพบก คลิ๊กที่นี่

กองทัพเรือ คลิ๊กที่นี่

กองทัพอากาศ คลิ๊กที่นี่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ม.4 คลิ๊กที่นี่   ม.4 โครงการใต้ คลิ๊กที่นี่ กำหนดการ

 

ระเบียบการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

บุคคลพลเรือนหญิง คลิ๊กที่นี่

บุคคลพลเรือนหญิง 4 จังหวัดชายแดนใต้ คลิ๊กที่นี่

ข้าราชการตำรวจหญิง คลิ๊กที่นี่

ข้าราชการตำรวจชาย คลิ๊กที่นี่

 

ระเบียบการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ
วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ระเบียบการปี60

 วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ระเบียบการปี60
 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คลิ๊กที่นี่
 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บุคคลทั่วไป คลิ๊กที่นี่
                                                      บุตรข้าราชการตำรวจ คลิ๊กที่นี่

ระเบียบการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ

นายสิบทหารบก คลิ๊กที่นี่

จ่าทหารเรือ คลิ๊กที่นี่

จ่าอากาศ คลิ๊กที่นี่

นายสิบแผนที่ คลิ๊กที่นี่

 

ระเบียบการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจสายปราบปราม กองบัญชาการตำรวจนครบาล คลิ๊กที่นี่

นายสิบตำรวจสายอำนวยการ  กองบัญชาการศึกษา คลิ๊กที่นี่

 

ระเบียบการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาลทหารบก คลิ๊กที่นี่

ผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ คลิ๊กที่นี่

 

ระเบียบการเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

ภาคปกติ คลิ๊กที่นี่

ภาคสมทบ คลิ๊กที่นี่

 

ระเบียบการเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ

สอบบรรจุเป็นนายทหาร ยศ.ทบ. คลิ๊กที่นี่

สอบบรรจุข้าราชการกองทัพอากาศ ปี60 ระเบียบการ กำหนดการ

สอบบรรจุเป็นนายร้อยตำรวจ ป.ตรี นิติศาสาตร์ คลิ๊กที่นี่

สอบบรรจุเป็นข้าราชการกองทัพไทย ระเบียบการ

สอบบรรจุเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ปี59 ประกาศรับสมัคร