นักเรียนสอบติดปีล่าสุด ’60

08-06-17 ชัยพฤกษ์ 0 comment

นาย จิรภัทร หิรัญอุทก

 

นาย ปฐมพงษ์ ฟองสมบูรณ์

 

นาย ศุภกร ธีรนนท์

 

นาย คฤหาสน์ จงสมจิตต์

 

นาย เจษฏา เทพณรงค์

 

นาย ชนาธิป พึ่งธรรม

 

นาย ชานนท์ ป้อมบุผผา

 

นาย ชิตพล กิจการเจริญ

 

นาย ณัฐธีร์ แสงพันตา

 

นาย ณัฐพงษ์ สุขภพ

 

นาย ทศพร ทองดี

 

instagram viewer height=”300″ />

นาย แทนคุณ วิทยา

 

นาย ธีรภัทร์ คล้ายสุบรรณ

 

นาย เนติมา สารสุวรรณ

 

นาย ธนบัตร ดวงสอาด

 

นาย ปภาวิน พิกุลทอง

 

นาย ประภัตร ขันสิงห์

 

นาย พัชรพล ศรสวัสดิ์

 

นาย มณฑล บุณส่งดี