คอร์สเมษา(ม.2-3)

คอร์สเทอมเมษา(ม.2-3)
วันเปิดเรียน
24 มี.ค.62 – 13 เม.ย. 62 (เรียนทุกวัน)
ภาควิชาการ
เรียนครบทั้ง 5 วิชาใช้สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์,เคมี) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม
ภาคพลศึกษา
ทุกสถานีที่ใช้ในการสอบ ว่ายน้ำ ดึงข้อ ดันพื้น วิ่ง 1,000 เมตร วิ่ง 50 เมตร งอตัว วิ่งเก็บของ กระโดดไกล