คอร์สเทอม 1

คอร์สเทอม 1

วันเปิดเรียน
11 พ.ย. 2561 ถึง วันอาทิตย์ 18 ก.พ. 2562(เสาร์-อาทิตย์)

ภาควิชาการ

เรียนครบทั้ง 5 วิชาใช้สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์,เคมี) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม

ภาคพลศึกษา

ทุกสถานีที่ใช้ในการสอบ ว่ายน้ำ ดึงข้อ ดันพื้น วิ่ง 1,000 เมตร วิ่ง 50 เมตร งอตัว วิ่งเก็บของ กระโดดไกล